ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ลักษณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนั
 โครงการโรงงานเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 พระตำหนักปากพนัง พระราชวังไทยถิ่นใต้ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 วงเวียนอนุสรณ์สถาน ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 ห้องเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างยูงงาม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 ตลาดร้อยปี เมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
หน้าหลัก
วันที่ 21 กันยายน 2560
ดูกิจกรรมทั้งหมด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ..
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณีย..
ประชุมคณะทำงานด้านประสานและจัดทำแผนปฏ..
คณะทำงานด้านประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด..
ผวจ.ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเ..
ผวจ.ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา‏ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเส..
 
  ในหลวง...กำลังของแผ่นดิน
  [ดูวิดีโอออนไลน์]
  ในหลวง พระราชกรณียกิจ
  [ดูวิดีโอออนไลน์]
  พระราชกรณียกิจ ร.9
  [ดูวิดีโอออนไลน์]
 ชื่อโครงการ 
 ประเภทโครงการ
1. 
 สวัสดิการสังคม/การศึกษา
2. 
 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3. 
 พัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ
 เรื่อง 
วันที่โพส
อ่าน
1. 
12 ม.ย. 2557
160
2. 
8 ก.ย. 2554
217
3. 
8 ก.ย. 2554
140
4. 
8 ก.ย. 2554
3780
5. 
8 ก.ย. 2554
149
   
   
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6952 ต่อ 70227, อีเมล์: royal@nakhonsri.go.th
Counter number
You are visitor number 37431You are visitor number 37431You are visitor number 37431You are visitor number 37431You are visitor number 37431
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com